Блог

Протягом років незалежності України на внутрішньому ринку деревини формувався справжній організований злочин під керівництвом вищих посадових осіб. Щороку продавались мільйони кубометрів деревини за допомогою шахрайських…

З 2016 року «Українська універсальна біржа» почала офіційно проводити електронні торги з продажу конфіскованих активів банкрутів, що були вилучені з їхньої власності за рішенням суддів.…

Ринок реалізації необробленої деревини на території України останнім часом зазнав істотних змін, причому в кращу сторону. Це стало можливим завдяки внесенню право в українське законодавство.…

У 2019 був розроблений і затверджений сучасний Кодекс банкрутства, зміст якого дало право на формування прозорої процедури реалізації майна всіх без винятку банкрутів. В кінцевому…

Становлення ринкової економіки на Україні супроводжується збільшенням різноманіття правових форм здійснення підприємницької діяльності господарюючими суб’єктами. Воно повинно здійснюватись в економічно виправданих та детермінованих способах і…

Правовим результатом (який саме описує предмет договору) договору-угоди завжди є результат виконання певних зобов’язань за договором-правовідношенням. До поняття предмету виконання зобов’язання входять певні дії та…

Підприємницька діяльність реалізується у різних формах, обумовлених багатоманітністю діяльності людей, зростаючими потребами суспільства, невпинним науково-технічним прогресом. Багатоманітність форм вираження та наявність можливостей реалізації волі суб’єктів…

Сімейні спори – одна з складних категорій судових справ. Такі спори специфічні з погляду чинного законодавства, що у свою чергу, обгрунтовує необхідність звернення до кваліфікованих адвокатів,…