Підприємства зобов’язані оновити інформацію про кінцевих бенефіціарів власників

8 квітня 2018 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення». На підставі цього нормативно-правового акту були внесені зміни, в тому числі, і в Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Згідно з новою редакцією, юридичні особи зобов’язані оновлювати інформацію про кінцевих бенефіціарів власників, а також про їх структуру власності й подавати її державному реєстратору в разі будь-яких змін у термін, який не перевищує 30 робочих днів. Більш того, у разі відсутності будь-яких змін, щорічний звіт за вищевказаною інформацією є обов’язковим.

Таким чином, Законом передбачено припис, на підставі якого, юридичні особи зобов’язані будуть щороку в термін, який не перевищує 14 календарних днів з дати державної реєстрації юридичної особи, подавати всі необхідні документи.

Однак, важливим моментом є те, що з моменту набрання змінами чинності, термін на подачу актуальних даних вперше складе всього 3 місяці.

Стаття 641 Господарського кодексу України також передбачає, що підприємства, крім державних та комунальних, ніби наперед визначають свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього (прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, країну громадянства, серію і номер паспорта громадянина України або паспортний документ іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якій ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер і долю бенефіціарного володіння) та надавати її реєстратору у випадках і в обсязі, передбачених законом.

Внесені зміни також передбачають обов’язок подання додаткових документів, а саме:

  1. Про структуру власності, її форму та зміст, які визначені чинним законодавством України;
  2. Виписки або інший документ з торгового, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні його місцезнаходження в разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа-нерезидент.
  3. Нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи-нерезидента і, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру (відсутній ID-паспорт), для фізичної особи-резидента.

Неподання або несвоєчасне подання реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарів власників юридичної особи або ж інформації про його структуру власності передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» тягне за собою накладення штрафу на керівника (директора) юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), в розмірі від 1 000 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян України (тобто від 17 000 до 51 000 грн).